vtaciohen.jpg

Cirkev bratská v Bratislave

Tvoríme spoločenstvo na ceste.
Spoločenstvo otvorenosti a kritického myslenia.
Spoločenstvo hľadajúce Boha a aktívne žijúce v súčasnom svete.
Usilujeme sa novým jazykom vyjadriť staré tajomstvá Biblie.
Evanjeliu kladieme dnešné otázky a hľadáme nevšedné odpovede.