aktuality.jpg

Predškolská besiedka

Stretnutiam pre deti predškolského veku (3 až 6 rokov) hovoríme predškolská besiedka, alebo detské bohoslužby pre predškolákov. Na stretnutiach sa deti zoznamujú s Bibliou, učia sa vnímať Pána Boha v modlitbách, piesňach a spoločných hrách.

Stretnutia sú v nedeľu o 10.00 hod, v kostole na Cukrovej 4, okrem poslednej nedele v mesiaci.