kontakt2.jpg

Zborové kontakty

1. Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave
    Cukrová 4
    811 08 Bratislava

www.cbba.sk

Administrátor zboru - Daniel Pastirčák
tel.: 0948 362 827
e-mail: daniel.pastircak[at]cbkaplnka.sk

Pastoračný asistent - Vladimír Šimo
tel.: 0908 578 478
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kancelária Zboru CB Bratislava - Dagmar Danelová
tel.: 0915 756 270
e-mail: cbba[at]cbba.sk

Správca zborového domu
e-mail: spravca.budovy[at]cbba.sk

Zvuková kabína a nahrávky
e-mail: kabina[at]cbba.sk

Administrátor stránky
e-mail: admin[at]cbba.sk

Svoje peňažné príspevky môžete poslať na nasledovné účty:

PREVÁDZKOVÝ ÚČET:
2665040073/1100;
IBAN SK23 1100 0000 0026 6504 0073

FOND POMOCI:
2652040613/1100;
IBAN SK61 1100 0000 0026 5204 0613

SV. JUR:                                               
2949000807/1100;
IBAN SK54 1100 0000 0029 4900 0807

REZERVNÝ FOND:
2956000119/1100; 
IBAN SK44 1100 0000 0029 5600 0119

Tatra banka a.s., Hurbanovo nám. 3,
811 06 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX

IČO: 36065145
DIČ: 2021706148         

2. Zbor Cirkvi bratskej KAPLNKA
    Cukrová 4
    811 08 Bratislava

Stretnutia v A4_nultý priestor:
Budova YMCA, Karpatská 2
811 05 Bratislava

www.cbkaplnka.sk

Správca zboru - Daniel Pastirčák
tel.: 0948 362 827
e-mail: daniel.pastircak[at]cbkaplnka.sk

Svoje peňažné príspevky môžete poslať na nasledovný účet:

Účet: 2925894471 / 1100
IBAN SK0911000000002925894471
VS 111 – Prevádzka zboru a rozvojové projekty
VS 222 – Fond pomoci zboru
VS 444 – príprava a realizácia stavby Kaplnky

IČO: 42270421
DIČ: 2023797633