holubica.png

Aktuality

Bohoslužby

Bohoslužby Zboru CB Bratislava na Cukrovej 4
Nedeľa 11. 11. 2018 o 10.00 hod.: Uzdravujúce stretnutia s Kristom. Uzdravenie komunitou - Dávid Laco

Bohoslužby sú simultánne tlmočené do anglického jazyka.

Rodičia s malými deťmi môžu bohoslužby sledovať z priestoru na 1. poschodí.

Bohoslužby Zboru CB Kaplnka v priestoroch A4 v budove YMCA na Karpatskej 2
Nedeľa 11. 11. 2018 o 10.00 hod.
: Portréty  biblických žien 2. - Zuzana Mojžišová

Bohoslužby CB Sv. Jur, v priestoroch AI Nova na Prostrednej 47
Nedeľa 11. 11. 2018 o 10.00 hod.: Uzdravenie vierou - Vlado Šimo

Iné stretnutia a aktivity

(Stretnutia sa konajú  v priestoroch Zboru CB Bratislava na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak.)

Pondelok 5. 11. o 18.45 Stretnutie pri speve a duchovných piesňach

Utorok 6. 11.
    od 9.30 Stretnutie mamičiek
    o 14.00
Stretnutie seniorov pri čaji - rozhovory
    o 19.00 Daniel Raus v Novej Cvernovke - multimediálny večer

Streda 7. 11 o 19.00  Stredy. Biblické štúdium Rásť z hĺbky. Ježišova Reč na vrchu.
Štvrtok 8. 11. od 9.00 do 12.00 Klub Slniečko, pre malé deti spolu s mamičkou / oteckom / starým rodičom
Štvrtok 8. 11. o 18.00 Generácia Y - stretnutie mladých
Piatok 9. 11. o 17.00 do:RAST, stretnutie 11 - 15-ročných

Nedeľa 11. 11. okrem bohoslužieb
9.00
Modlitebné stretnutie
10.00 Stretnutie školákov aj predškolákov.
18.00 Nedeľné večerné zhromaždenie

Viac informácií nájdete v Informačnom liste

Pohľad naspäť

Nedeľa 24. 9. 2017  - Slávnosť 40. výročia posviacky modlitebne

Piatok 9. 6. 2017 - Noc kostolov na Cukrovej

Piatok 10. 6. 2016 Noc kostolov - nahrávky a ďalšie materiály.

Fotky a ďalšie ukážky nájdete na facebooku.

Nájdete nás aj na Facebooku:
Web stránka Zboru CB Kaplnka:
www.cbkaplnka.sk

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Dátum

Čas

Miesto

Cirkev

Otče náš,...

11. 1.

nedeľa

17.00

Námestie SNP 4

Reformovaná kresťanská cirkev

...ktorý si v nebesiach

12. 1.

pondelok

19.00

Sch. Trnavského 2

Evanjelická cirkev a.v.
(sobášna sieň)
Posväť sa meno Tvoje

13. 1.

utorok

19.00

Pri Šajbách 1

Kresťanské zbory

Príď kráľovstvo Tvoje

14. 1.

streda

19.00

Cukrová 4

Cirkev bratská

Buď vôľa Tvoja

15. 1.

štvrtok

19.00

Palisády 27 A

Bratská jednota baptistov

Chlieb náš každodenný

16.1.

piatok

19.00

Cablkova 3

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Odpusť nám naše viny

17. 1.

sobota

19.00

Panenská 10

Evanjelická cirkev metodistická

Neuveď nás do pokušenia

18. 1.

nedeľa

17.00

Legionárska 2

Evanjelická cirkev a.v. – nový kostol

Zbav nás zlého