web-cbba-banner-titulka.jpg

Slávnosť 40. výročia posviacky modlitebne

Nedeľa 24. 9. 2017, Cukrová 4, Bratislava

Príbeh, ktorý zaujal... čo s ním dnes? Generácie generáciám.

Po dvoch rokoch intenzívnych prác sa stavebné práce  na Cukrovej 4 v Bratislave zavŕšili 17. – 18. septembra 1977 posviackou modlitebne. Nová budova nebola len fyzickou stavbou. Priniesla aj duchovné zmeny nás, jej pravidelných aj príležitostných návštevníkov, ale aj širšieho okolia. V našej modlitebni sa hlása evanjelium, veríme, že znie Božie slovo, obraciame sa k Bohu v modlitbách, zamysleniach, spievajú sa duchovné piesne, vysluhujú sa sviatosti krstu a eucharistie, sobášia sa manželstvá, požehnávajú deti, lúčime sa so zosnulými, konajú sa tu stretnutia, rozhovory, diskusie, vyučovania, hry aj spoločné stolovania. Tvoríme duchovné spoločenstvo vyznávajúce trojjediného Boha. Prichádzajú sem aj ľudia zvonka, z iných denominácií, prezentujú sa umelci, konajú sa odborné konferencie či slávnostné odovzdávania vysvedčení.

Aký bol príbeh stavby, ktorý zažili naši otcovia? A aké je dnes to spoločenstvo, ktorého súčasťou je každý, kto sem prichádza? Akým spoločenstvom by sme chceli a mali byť?

Pozývame Vás na slávnosť, na ktorej skúsime spoločne hľadať odpovede na tieto otázky.

Program:
O 10.00 hod.
na slávnostných bohoslužbách nás do Príbehu, ktorý zaujal uvedie otec Štefan Markuš a na otázku Čo s ním dnes? odpovie syn Marek Markuš.

Po bohoslužbách bude pre všetkých spoločný obed.

O 13.30 hod. budeme v popoludňajšom programe spoločne uvažovať na tému Generácie generáciám. Aký odkaz našej generácie by sme chceli odovzdať ostatným generáciám?