bohosluzby1.jpg

Integrované bohoslužby v Senci

Kaplnka v Senci

je duchovno - spoločenským priestorom, kde sa na spoločných bohoslužbách stretávajú klienti Domu Betánia Senec, ich rodinní príslušníci, hostia a ľudia zo spoločenstva Cirkvi bratskej, aby sa prístupnou formou rozprávali o otázkach viery. Súčasťou bohoslužieb býva aj zdieľanie spoločného priestoru medzi návštevníkmi a domácimi klientmi spojené s občerstvením.

Tieto stretnutia bývajú spravidla každú prvú nedeľu v mesiaci.

Piatkové ranné stretnutia

Okrem pravidelnej integrovanej kaplnky, konanej každú prvú nedeľu v mesiaci, stretávajú sa obyvatelia a pracovníci Betánie Senec na tzv. piatkových ranných duchovných stretnutiach s p. kaplánom alebo kazateľmi CB.

V stretnutiach rešpektujeme rôznosť denominačného zamerania účastníkov.


www.betania-senec.sk