bohosluzby3.jpg

Nedeľné bohoslužby

Miesto

Hlavným miestom nášho stretania sú nedeľné bohoslužby.  K bohoslužbám sa stretáme
o desiatej ráno na dvoch miestach - v Zbore CB Bratislava na Cukrovej 4 a v Zbore Kaplnka v priestoroch A4 v budove YMCA   na Karpatskej 2
.
Kostol na Cukrovej je ukrytý za neutrálnou fasádou. Sakrálnosť nebadane naznačujú iba veľké dubové dvere vyzdobené kresťanskými symbolmi. Tú skrytosť sme si nezvolili dobrovoľne. Kostol musel byť postavený v podzemí, aby neprekážal strážcom vedeckého ateizmu. Lavice, oltárny stôl, kazateľnica i kríž sú umiestnené v jame, ktorú pred desiatkami rokov veriaci vyhĺbili do zeme. Z vestibulu sa do svätyne zostupuje schodišťom. Lavice tvoria okolo oltárneho priestoru polkruh. Počas bohoslužieb je polkruh doplnený do kruhu tými, ktorí slúžia za oltárom. Symbolika architektúry naznačuje, že naše spoločenstvo je kruh rovnocenných ľudí, spojených zjavením Božieho tajomstva.  

Cieľ

Zmyslom bohoslužby je vytvoriť podmienky pre vnútorný zázrak. Ten sa stane vtedy, keď si človek uvedomí svoje bytostné ja, otvorí ho Božej prítomnosti a zakúsi na sebe Božiu moc. Keď do otvoreného vnútra vstúpi inšpirujúca Božia reč, človek sa tej reči odovzdá a začína chápať, odkiaľ prišiel a tušiť, kam smeruje. Vtedy sa dejú bohoslužby.

Dvere