bohosluzby3.jpg

Nedeľné modlitebné stretnutia

sú príležitosťou:

  • spolu sa modliť a zdieľať svoju vieru
  • spolu objavovať, čo je to modlitba
  • modlitebne niesť mnohé aktivity zborovej práce
  • prihovárať sa za chorých a tých, ktorí to potrebujú.
Každý je pozvaný - v nedeľu o 9.00 hod., okrem 1. nedele v mesiaci.

Na stretnutiach sa zameriavame na tieto okruhy predmetov spoločných modlitieb:
- výklad biblického textu o modlitbe
- predstavovanie zborových i iných aktivít
- osobné svedectvá
- obzretie sa za osobnosťami v cirkvi

Kontakt: Tomáš Komrska