bohosluzby3.jpg

Veľká Noc 2018

01.04.2018
Zdeněk Vojtíšek
Veľkonočná nedeľa
(celá nahrávka,  kázeň)
Mt 28:1-15
Jn 20:11-18
Mk 16:5-8

30.03.2018
Daniel Pastirčák
Veľký piatok
Bože môj, prečo si ma opustil ?
(celá nahrávka)
Mt 17:35-46
Ž 22:1-2,7-9,16-29

Diskusia s Petrom Jašekom

11.03.2018 Petr Jašek
Diskusia
(nahrávka)

Aliančný modlitebný týždeň 2018

10.01.2018
Vladimír Šimo
Aliančná streda 2018
(celá nahrávka)
Daniel 3                                                        

Nový Rok 2018

01.01.2018
Jozef Ban
Naša budúcnosť je ukotvená v našej prítomnosti
(nahrávka nedostupná z technických príčin)
                        

Vianoce 2017

26.12.2017
Vladimír Šimo
2.sv.vianočný: Štefan a jeho protivníci
(celá nahrávka, kázeň)
Sk 6, 1-15; Sk 7, 1-3
Sk 7,44 - 8,1
25.12.2017
Daniel Pastirčák
1.sv.vianočný: Vianoce – Prijať a dať
(celá nahrávka, kázeň)
Lk 2:22-35
24.12.2017Jozef Kerekríéty4.advent a Štedrý deň: Gloria in Excelsis Deo. Chválospev anjelov
(celá nahrávka, kázeň)
Ž; Lk 2:1-20

Noc kostolov 2017

09.06.2017
Noc kostolov
(nahrávka)

Veľká Noc 2017

14.04.2017
Daniel Pastirčák
Veľký piatok
Stúpať na svoju kalváriu
(celá nahrávka)

15.04.2017
Daniel Pastirčák
Biela sobota
Ticho bielej soboty; Matka Alžbeta
(celá nahrávka)

16.04.2017
Dalibor Perašín
Veľkonočná nedeľa
Kde je moja nádej, tam je moja sloboda
(celá nahrávka, kázeň)
Rim 8:11-13

Aliančný modlitebný týždeň 2017

11.01.2017
Daniel Pastirčák
Aliančná streda 2017
(nahrávka)
Jn 5:21-24, Rim 3:27-28,
Jk 2:14-18

Nový Rok 2017

01.01.2017
Ján Henžel         
Začiatok novej éry    
(celá nahrávka, kázeň)
        
 . Zj 21-22  
             

Vianoce 2016

26.12.2016

Jan Komrska

Štefan - diakon
(celá nahrávka)
Sk 6:1-10, 7:54-60
Lk 7 :18b -23
25.12.2016
Jozef Kerekréty
Chlapček sa nám narodil ...
Čo to znamená pre nebo a zem
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 8:23-9:6
Lk 2:1-20
24.12.2016
Daniel Pastirčák
Do svojho vlastného prišiel,
no jeho vlastní ho neprijali
(celá nahrávka)
Lk 1:26-38

Noc kostolov 2016

Panelová  diskusia o sakrálnej architektúre (nahrávka)
Hudobno-literárny progrsm - spevokol Evensong (nahrávka)

Veľká noc 2016

27.03.2016
Viktor Glier
Perspektívna existencia
(celá nahrávka, kázeň)
Kol 3:1-4
Lk 24:1-12
25.03.2016
Daniel Pastirčák
Noc smrti
(nahrávka)
Mt 26:56-68
Jn 18:33-40,19:9-16

Aliančný modlitebný týždeň 2016

13.01.2016
Daniel Pastirčák
Zmena miesto konca
(nahrávka)
Lk 15:17-20a
Mt 5:3
Ž 107

Nový rok 2016

01.01.2016
Jozef Kerekréty

Posolstvá bez slov
(celá nahrávka,kázeň)
Žalm 19:1-7
Mt 6:25-34

Vianoce 2015

25.12.2015 Ján Henžel
Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 8:23-9:6; Lk 2:1-14
24.12.2015
Daniel Pastirčák
Štedrovečerná bohoslužba
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 1:1-5,10-14; Fil 2:3-11


Veľká noc 2015


05.04.2015
Daniel Pastirčák
Ešte nevieme, kým budeme -
Veľkonočná nedeľa (zbor Kaplnka)
(nahrávka)

05.04.2015
Josef Sýkora
Záblesk života -
Veľkonočná nedeľa
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 20:1-8; Jn 11
04.04.2015
Daniel Pastirčák
Naša smrť v jeho smrti
Biela sobota
(nahrávka)
Koh 3:19-22;
Job3:3-4,11-14,17-22;
Mk 15:33-47;
Ga 2:19-23;
Kol 3:2-4
03.04.2015
Josef Sýkora
Na ceste kríža - Veľký Piatok
(nahrávka)
Ex 12:1-11; Jn 19: 31-37

Popolcová streda 2015

18.02.2015
Daniel Pastirčák
Josef Sýkora
Slávnosť popola
(nahrávka)
Rim 6:1-10; Mt :3-10                                         

Aliančný modlitebný týždeň 2015

14.01.2015Josef Sýkora
Buď vôľa Tvoja
(nahrávka)
Lk 22:39-46

Nový rok 2015

01.01.2015Josef Sýkora
Kristus podľa Marka
(nahrávka)
Mal 3:19-24;
Mk 1:1-15

Vianoce 2014

26.12.2014 Jozef Ban
Pohľad do Štefanovej tváre
 (nahrávka)
Sk 6:8-15, 7:55-60
25.12.2014
Josef Sýkora
Kristus podľa Jána
 (nahrávka)
Iz 40:3-8;
Jn 1:1-14
24.12.2014
Josef Sýkora
Kristus podľa Lukáša
Štedrovečerná bohoslužba
 (nahrávka)
Lk 1:46-55;
Lk 2:1-20

Veľká noc 2014

20.04.2013
Matěj Hájek
Ozveny vzkriesenia
Veľkonočná nedeľa - ranné bohoslužby
(nahrávka, kázeň)

Iz 54:7-8;
2Kor 5:14-21
20.04.2013
Daniel Pastirčák Život po živote
Veľkonočná nedeľa - zbor Kaplnka
(nahrávka)
Jn 11: 28 – 37,
20:11-16
19.04.2013 Daniel Pastirčák Ticho Bielej soboty
Biela sobota
(nahrávka)

18.04.2013 Daniel Pastirčák Tri hlasy Veľkej noci
Veľký piatok
(nahrávka)

Popolcová streda 2014

05.03.2014 Matěj Hájek
Ako Fénix z popola
(nahrávka)
Ez 37:1-4;
Jn 11:32-37

Aliančný modlitebný týždeň 2014

15.01.2014 Daniel Pastirčák Chceli ho ukameňovať
(nahrávka)
4Mojž 14:10-21;
Žalm 55:12-14;
2Kor 4:8-18

Nový rok 2014

01.01.2014 Josef Sýkora Dieťa v chráme
(nahrávka)
1Sam 2:18-21 a 26;
Lk 2:41-52


Vianoce 2013

26.12.2013 Josef SýkoraPríbeh narodenia a smrti
(nahrávanie žiaľ zlyhalo)

25.12.2013 Daniel Pastirčák Boh v nás hľadá svoje vtelenie (podvečer) 
(nahrávka)
Ján 1:1-5,11-14,
8:30-32
25.12.2013 Josef Sýkora Najväčší dar
(nahrávka)
Iz 9:1-6;
Mt 1:18-25
24.12.2013 Matěj Hájek,
Daniel Pastirčák
Bezmoc Božia (Štedrý deň)
(nahrávka)

Veľká noc 2013

31.03.2013
Daniel Pastirčák
Veľkonočná nedeľa - podvečerné bohoslužby
(nahrávka)

31.03.2013
Josef Sýkora Veľkonočná nedeľa - ranné bohoslužby
(nahrávka, kazen)
Ján 18:15-18, 25-27;
Ján 21:15-19
29.03.2013 Matěj Hájek Veľký piatok
(nahrávka)
Numeri 21, 4-9;
Ján 3:13-15

Aliančný modlitebný týždeň 2013

16.01.2013 Matěj Hájek [Streda]
(nahrávka)

Nový rok 2013

01.01.2013 Josef Sýkora Nový rok
(nahrávka, zamyslenie)

Vianoce 2012

26.12.2012 Matěj Hájek Druhý sviatok vianočný
(nahrávka)

25.12.2012 Daniel Pastirčák Prvý sviatok vianočný (podvečer)
(nahrávka)

25.12.2012 Josef Sýkora Prvý sviatok vianočný
(nahrávka)

24.12.2012 Daniel Pastirčák Štedrý deň
(nahrávka)