bohosluzby3.jpg

November 2018

04.11.2018
Vladimír Šimo       
Uzdravenie vzťahov
                                                    

Október 2018

28.10.2018
Daniel Pastirčák
Rozmanitosť a jednota
(celá nahrávka, kázeň)
1 Kor 12: 4-7,
Ef 4: 3-16
21.10.2018
Dávid Kudroč
Uzdravenie čakajúceho
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 5:1-18
14.10.2018
Josef Sýkora
Uzdravenie ustráchaného
(celá nahrávka, kázeň)
Jób 9:1-12;
Mt 14:22-33
07.10.2018
Vladimír Šimo

Uzdravenie vierou
(celá nahrávka, kázeň)
 Ž41
Mk 5:25-43                 

September 2018

30.09.2018
Daniel Pastirčák
Vidieť dobro
(celá nahrávka, kázeň)

Ž4; Jn 14:1–2, 20–23
Iz 58: 10
23.09.2018
Marek Markuš
Uzdravenie neUzdravenie
(celá nahrávka, kázeň)
Dt 6: 1-5;
Mk 10: 17-22, 23-30
16.09.2018
Jakub Uhlík
Uzdravenie teológie
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 3:1-21, 7:37-53 a 19:39-42
09.09.2018
Vladimír Šimo
Môže to byť pravda ?
(celá nahrávka, kázeň)
Hebr 4,12-13
02.09.2018
Kristína Uhlíková
Uzdravenie identity
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 139:1-16;
Jn 1:35-51

August 2018

26.08.2018
Jozef Kerekrety
Modlitba, s ktorou prichádzam
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 120; Lk18:10-13
19.08.2018
Vladimír Šimo
Nová láska
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 13, 33-35
12.08.2018
Milan Mitana
Je možné nájsť múdrosť ?
(celá nahrávka, kázeň)
Kaz 7:4-6;
Kaz 7:16-18
05.08.2018 Milan Mitana Všetko má svoj čas
(celá nahrávkakázeň)
Ž 90:12
Kaz 3:1-15

Júl 2018

29.07.2018
Daniel Pastirčák
Očakávanie, sen, ortieľ
(celá nahrávka, kázeň)          
Galaťanom 1:11-17;
2Korinťanom 4:6–11; 12:6–10
22.07.2018
Dávid Kudroč
Turíce v Efeze
(celá nahrávka, kázeň)
Ez 36:25-27
Sk 19:1-8
15.07.2018
Juraj Institoris
Posledné Ježišove slová
(celá nahrávka, kázeň)
Dt 31:1-8; 32:45-52;
Mt 28:16-20
08.07.2018
Milan Mitana
Užívaj deň ! Jedz a pi !
(celá nahrávka, kázeň)
Kaz 5:15-19
1Kor 10:31
01.07.2018
Milan Mitana
Úvod do knihy Kazateľ
(celá nahrávka, kázeň)
Kaz 1:1-11;
1Kor 15:12-19

Jún 2018

24.06.2018
Daniel Pastirčák
Záver školského roka
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 55:8-13;
Mt11:25-30
17.06.2018
Zoltán Matyus
...neuvoď nás do pokušenia...
(celá nahrávka, kázeň)
Mt 6:13,
Jk 1:12-13
Gen 3:6
10.06.2018
Kristína Uhlíková
...odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom...
(celá nahrávka,kázeň)
Mt18,21-35;
Lk 15,11-32
03.06.2018
Jozef Kerekrety
...chlieb náš každodenný daj nám dnes...
(celá nahrávka, kázeň)
Lk 11:1-13;
Mt 6:25-34;
Deut 8:2 -18

Máj 2018

26.05.2018
Daniel Pastirčák
Vidieť dobro
(celá nahrávka, kázeň)
Ján 14: 1-2, 20-23;
Žalm 4
20.05.2018
Zdeněk VojtíšekLetnice
(celá nahrávka, kázeň)
Gn 8,13–22; Skutky 10,44-48; Skutky 15,1-12
13.05.2018
Marek Markuš
... príď kráľovstvo tvoje a buď vôľa tvoja...
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 145:1-10
Ž 145:11-21
06.05.2018
Dávid Laco
..posväť sa meno tvoje...
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 8; Jn 15:1-9

Apríl 2018

29.04.2018
Daniel Pastirčák
„Aká je to šírka, dĺžka, hĺbka a výška“
(celá nahrávka, kázeň)
Efez 3: 14 – 21; 2Kor 3: 2 – 6, Hebr 10: 24 – 25
22.04.2018
Vladimír Šimo
Otče náš, ktorý si na nebesiach...
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 1:9-18
Jn 10 : 22-31
15.04.2018
Dávid Kudroč
Tomáš
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 42:2-6;
Jn 20:24-31
08.04.2018
Jozef Ban
O čom je modlitba kresťana
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 28:10-22;
Mt 6: 5-8
01.04.2018
Zdeněk Vojtíšek
Veľkonočná nedeľa
(celá nahrávka, kázeň)
Mt 28:1-15
Jn 20:11-18
Mk 16:5-8

Marec 2018

25.03.2018
Daniel Pastirčák
„Urobím z nich jedno drevo“
(celá nahrávka, kázeň)

Ezechiel 37:1 – 10, 15 – 23
18.03.2018
Jozef Ban
Kniha Rút 5. Ona ti je vzácnejšia ako sedem synov.
(celá nahrávka, kázeň)
Rút 4
11.03.2018
Petr Jašek
Kázeň z väzenskej kaplnky:Božie omrvinky
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 23; Ján 6:1-18
04.03.2018
Ján Henžel
Božia akcia si vyžaduje našu reakciu
(celá nahrávka, kázeň)
Ján 10:22-38;
Skutky 3:1-26

Február 2018

25.02.2018
Josef Sýkora
Kam siahajú moje korene ?
(celá nahrávka.kázeň)
Jer 17:5-10;
1Petra 1:3-9
18.02.2018
Josef Sýkora
Našli sme úkryt v Kostolnom
(celá nahrávka, kázeń)
Jer 7:1-15;
Mk 11:15-19
11.02.2018
Vladimír Šimo
Kniha Rút 4.
(celá nahrávka, kázeň)
Rút 3
04.02.2018
Zdeněk Vojtíšek
Kresťanská dokonalosť
(celá nahrávka, kázeň)
1 Krľ 8:54-62;
Mt 5:43-48

Január 2018


28.01.2017
Marek Markuš
Kniha Rút 3. Priaznivý Boh
(celá nahrávka, kázeň)
Rút 2:1-23
21.01.2018
Kristína Uhlíková
Kniha Rút 2. Rozbité sny
(celá nahrávka, kázeň)
Rut 1:15-22;
Ž 22,1-19
14.01.2018
Štefan Markuš
Kniha Rút 1. Božie plány a naše osobné dejiny
(celá nahrávka, kázeň)
Jób 19: 7 – 11;
Rút 1: 1 – 15
07.01.2018
Jozef Uhlík       
Modlitba Pánova
(celá nahrávka, kázeň)                         
2Sam 7:12-17
Mt 6:9-13                                      

December 2017

24.12.2017
Jozef Kerekréty
4.advent a Štedrý deň: Gloria in Excelsis Deo.
Chválospev anjelov
(celá nahrávka, kázeň)
Žalmy - výber; Lk 2:1-20
17.12.2017
Marek Markuš
3.advent: Nunc Dimittis. Chválospev Simeona
(celá nahrávka, kázeň)
Ex 12:51, 13:1-4, 13:11-15; Lk 2:22-35
10.12.2017
Zdeněk Vojtíšek   
2.Advent: Magnificat. Chválospev Márie.
(celá nahrávka, kázeň)
1Sam 2:1-10
Iz :14-15
Lk 1:46-55
03.12.2017
Ján Henžel      
1.advent: Benedictus.
Chválospev Alžbety a proroctvo Zachariáša.
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 62:1-12
Lk 1:67-79                            

November 2017

26.11.2017
Mária Kulísková
Úvod do adventu: Starozákonný Magnificat.
Chválospev Anny.
(celá nahrávka, kázeň)
1Sam 2:1-10
Lk 2:22-24,36-38
19.11.2017
Marek Markuš
Cestovná mapa evanjelia.
"Odteraz je to na vás…”
Pavlova rozlúčka s efezskými v Milete.
(celá nahrávka, kázeň)
Ef 1: 3-14
Sk. 20:17-38
12.11.2017
Štefan Markuš
Cestovná mapa evanjelia.
Prejavy moci evanjelia v Efeze
(celá nahrávka, kázeň)
Sk 19:8-10, 18-20;
Sk 19:23-40
05.11.2017
Ján Henžel
Cestovná mapa evanjelia.
Evanjelium do veľkomesta - Korintu.
(celá nahrávka, kázeň)
1Kor 2:26-2:5;
Sk 18:1-17

Október 2017

29.10.2017
Štefan Markuš
Cestovná mapa evanjelia.
Evanjelium vo filozofickom prostredí
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 50, 10 – 12;
Sk 17, 16 – 34
22.10.2017
Zdeněk VojtíšekCestovná mapa evanjelia.
Evanjelium zasahuje rôzne skupiny ľudí.
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 17:13-19
Sk 16:11-40
15.10.2017
Jozef Ban
Cestovná mapa evanjelia.
Evanjelium pre vidiek či veľkomesto ?

(celá nahrávka, kázeň)
Gn 18:16-25;
Sk13: 13-14; 48-49; 14: 1-3; 5-7; 21-28
08.10.2017
Steve Willliams
Cestovná mapa evanjelia.
Prvý jeruzalemský koncil
(celá nahrávka, kázeň)
Nahrávka má z technických príčin zníženú kvalitu
Iz 19:16-25
Sk 15:1-21
01.10.2017
Ján Henžel.Cestovná mapa evanjelia
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 47;
Sk 13:1-12.

September 2017


24.09.2017
Štefan a Marek MarkušovciPríbeh, ktorý zaujal a čo s ním dnes.
Slávnosť 40. výročia posviacky modlitebne
(celá nahrávka, kázeň, prezentacia)        
2Krn 34: 1-3; 8; 14-19; 31-32;
Mk 11: 15-19
17.09.2017
Vladimír Šimo
Ostrov v mori zabudnutia
(celá nahrávka, kázeň , prezentácia)
Ž 103;
5M 11:18-21
10.09.2017
Kristína Uhlíková 
Nevráti sa ku mne naprázdno. Začiatok škol roku
(celá nahrávka, kázeň)                                                                   
Iz 55:10-13;
Mk 4:26-29
03.09.2017
        Zdeněk Vojtíšek      
Ja som dvere
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 23; Ev. Jána 1:1-10                                                                        

August 2017

27.08.2017
Milan Mitana
Podobenstvo o horčičnom zrnku
(celá nahrávka, kázeň)
Fil 3:7-20;
Mt 13:31-33
20.08.2017
Allan Bussard
čo môže horčičné zrno urobiť ?
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 126;
Mk 4:1-20,26-32
13.08.2017
Jozef Ban
Ked život vybuchne (Eliášov príbeh)
(celá nahrávka, kázeň)
1Kral 18: 19-24 a 36-39;
1Kral 19:1-16
06.08.2017
Ján Henžel
Súčasná viera a budúca nádej
(celá nahrávka, kázeň)                         
Sk 2:22-31;
Ž 16  

Júl 2017

30.07.2017
Dušan Číčel
Nebuďte ustarostení
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 103:14-18;
Mt 6, 25 – 34
23.07.2017
Marek Markuš
Boh hovorí z búrky
(celá nahrávka, kázeň)
Jób 38: 1-3,22-30,33-35;
Mt 14:22-33
16.07.2017
Jan Komrska
Ktože je to, že ho počúva i vietor i more?
(celá nahrávka, kázeň)
Mk 4:35-41
09.07.2017
Vladimír Šimo
Márnosť múdrosti a múdrosť v márnosti
(celá nahrávka, kázeň(
Kaz 9, 13-17
02.07.2017
Jozef Ban
Ako sa nám Boh zjavuje
(celá  nahrávka,kázeň)
Jn 1:1-18; Ž 19

Jún 2017

25.06.2017
Jozef Kerekrety
Záver škol roku. Cestovná mapa evanjelia 6. Keď lekcie zhora prichádzajú zdola.
(celá nahrávka, kázeň)
Mt 8:5-13;
Sk 10:24-47
18.06.2017
Mike Edsall
Cestovná mapa evanjelia 7. Barnabášova služba povzbudzovania v živote prvých kresťanských spoločenstiev.
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 78: 1-8; Sk 11: 19-26
11.06.2017
Daniel Pastirčák
Jedna duša, jedna myseľ
(celá nahrávka, kázeň)
Fil 1:3-11,4:6-7
Ef 3:4-19

04.06.2017
Milan Mitana
Letnice, krst a vstup do zboru.
Oheň Božej prítomnosti v spoločenstve
(celá nahrávka,kázeň)
Dt 5:22-6:5
Sk 2:1-13

Máj 2017

28.05.2017
Marek Markuš
Cestovná mapa evanjelia 4.
Evanjelium mení Afričana, správcu kráľovských pokladov etiópskej kráľovnej
(celá nahrávka, kázeň)
Sk 8: 27-40
21.05.2017
Štefan Markuš
Cestovná mapa evanjelia 5.
Evanjelium mení farizeja Saula alebo Pavlovo stretnutie s Ježišom Kristom
(celá nahrávka, kázeň)
Sk 9: 1-22
14.05.2017
Daniel Pastirčák
Žiť alebo zomrieť
(celá nahrávka, kázeň)
Fil 1:19-26
07.05.2017
Vladimír Šimo
Cestovna mapa evanjelia 3.
Ohlasovanie evanjelia v samárskom prostredí
(celá nahrávka, kázeň)
2M 7:1-13; Sk 8:1-26

Apríl 2017

30.04.2017
Štefan Markuš
Zvestovanie evanjelia v Jeruzaleme vytvára novú komunitu
(celá nahrávka, kázeň)
Sk 2:41-47
SK 4:32-37
23.04.2017 Jozef Ban Evanjelium pre pluralistickú spoločnosť Jeruzalema
(celá nahrávkakázeň)
Sk 3:1-10;
Sk 4:1-12
16.04.2017
Dalibor PerašínVeľkonočná nedeľa
Kde je moja nádej, tam je moja sloboda
(celá nahrávka, kázeň)
Rim 8:11-13
09.04.2017
Dalimil StaněkKvetná nedeľa. Nádej
(celá nahrávka
, kázeň)                          
           
02.04.2017
Ján Henžel                            
Žalm 94
(celá nahrávka, kázeň)              
 

Marec 2017

26.03.2017
Jozef Ban
Hľa, tu je väčší ako Jonáš
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 42:1-9
Mt 12:38-41
19.03.2017
Marek Markuš
Súcitný Jonáš a súcitný Boh
(celá nahrávka, kázeň)
Mt 20:1-15
Jon 4:5-11
12.03.2017
Daniel Pastirčák
Úprimne, či naoko ?
(celá nahrávka, kázeň)
Fil 1:12-19
05.03.2017
Ján Henžel
Modlitba nahnevaného Jonáša
(celá nahrávka, kázeň)
Jon 4:1-3

Február 2017

26.02.2017
Pavel Hošek
Jonášova misia
(celá nahrávka, kázeň)
Jon 3:5-10
19.02.2017
Milan Mitana
Zvestujúci Jonáš
(nahrávka je nedostupná z technických príčin)
Jon 3:1-5
12.02.2017
Daniel Pastirčák
Ako rásť, keď ubúdame
(celá nahrávka, kázeň)
Fil 1:9-11
Mt 5:23-26
05.02.2017
Petr Geldner
Outsider, ktorý prináša nádej
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 25:1-5
Sk 27

Január 2017

29.01.2017
Daniel Pastirčák
Evanjelium podľa Ježiša 1: Modlitba vo vnútri Krista
(celá nahrávka, kázeň)
Filip. 1: 3 – 11
22.01.2016
Marek Jurčo
Nájdený a nachádzajúci Jonáš
(celá nahrávka, kázeň)
Jon 2
15.01.2016
Štefan Markuš
Neposlušný Jonáš a aktívny Boh
(celá nahrávka, kázeň)
Jon 1:4-16
Mt 8:23-27
08.01.2017
Štefan Markuš
Utekajúci Jonáš
(celá nahrávka, kázeň)
Jon 1:1-4
Lk 11:29-32
01.01.2017
Ján Henžel
Začiatok novej éry
(celá nahrávka, kázeň)
Zj 21-22

December 2016

25.12.2016
Jozef Kerekréty
Chlapček sa nám  narodil ...
Čo to znamená pre nebo a zem
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 8:23-9:6
Lk :1-20
18.12.2016
Marek Markuš
4.advent : Máme čakať iného ?
Mária a Mesiáš všetkých
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 40:1-4,6-9
Mk 3:20-22,31-35
11.12.2016
Mária Uhlíková
3.advent : Máme čakať iného?
Šimon Peter a Mesiáš trpiaci
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 55:6-13
Mt 16:13-23
04.12.2016
Ján Henžel
2. advent: Máme čakať iného?
Ján Krstiteľ a Mesiáš uzdravujúci
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 40:3-11
Lk 3:1-20

November 2016

27.11.2016
Stephen Williams
1.advent : Máme čakať iného ?
Samaritánka a Mesiáš osobný
(nahrávka nie je dostupná z technických príčin)
Iz 42:1-9
Jn 4:1-29
20.11.2016
Jozef Ban  
Thyatira: Pokušenie byť tolerantnejší ako Boh
(nahrávka, kázeň)
Jn 1:43-49
Zj 2:18-29
13.11.2016
Petr Kučera
Sardis: Podle jména jsi živ…..
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 41:1-9
Zj 3:1-6
06.11.2016
Ján Henžel
Pergamum: Na tom, čomu veríme a ako žijeme záleží
(celá nahrávka, kázeň)
Nm 4:10-17
Zj 2:12-17

Október 2016

30.10.2016
Milan Číčel
Filadelfia : Keď Boh mlčí
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 12:1-4
Zj 3:7-13
23.10.2016
Štefan Markuš
Laodicea : Ani studený ani horúci
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 65:16-17
Zj 3:14-22
16.10.2016
Jan Hábl
Kto chce byť veľký
(celá nahrávka, kázeň)
Mk 9:33
Mt 5:1-18
09.10.2016
Daniel Pastirčák
Slávnosť ďakovania
(celá nahrávka, kázeň)
Mt 14:22-33
Jn 5:1-18
02.10.2016
Ján Henžel
Smyrna: Čo stojí vernosť
(celá nahrávka, kázeň)
Dt 6:1-9
Zj 2:8-11

September 2016

25.09.2016

Marek Markuš    
Ephesus: Vábenie prvej lásky
- z mesta na púšť  
(celá nahrávka, kázeň)                     
Jer 2:1-2
Zj 2:1-7
18.09.2016
Ján Henžel
"Čo vidíš, to napíš a pošli to zborom"
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 1:1-9
Zj 1:1-20
11.09.2016
Jozef Kerekrety
Pieseň tínedžerov Žalm 122
(Začiatok školského roka)
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 122
Lk 2:41-52
04.09.2016Trevor Robinson                     
Žalm 31
(celá nahrávka, kázeň)         
 Ž 31    
Heb 2:14-18                       

August 2016

28.08.2016
Jan Komrska
Žalm 84
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 84
Jn 14:2-10
21.08.2016
Vladislav Matej
Žalm 73: Keď sa darí zlým ľuďom
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 73
Mt 5:43-48
14.08.2016
Milena Uhlíková
Žalm 103
(kázeň)

Ž 103
Lk 17:11-19
07.08.2016
Ján Henžel

Žalm 15
(celá nahrávka, kázeň)
Mt 7:12-27
Ž 15

Júl 2016

31.07.2016
Dušan Číčel
Žalm 1
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 1
Mt 5:1-12
24.07.2016
Marek Markuš       

Žalm 19: Hviezdy nad nami a Boží zákon v nás

(celá nahrávka,kázeň)
Ž 19
Rim10:4,13-18
17.07.2016
Emil Komárik
Žalm 90
(celá nahrávka, kázeň)
Jób 38:4-36
Ž 90
10.07.2016
Jozef Ban
Žalm 23
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 10:11-18
Ž 23
03.07.2016
Ján Henžel
Žalm 51
(celá nahrávka, kázeň)

1Jn 1:5-22
Ž 51

Jún 2016

26.06.2016
Jozef Kerekréty
Otče odpusť im, nevedia, čo robia
(Záver školského roka)
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 2
Lk 23:32-38
19.06.2016
Daniel Fajfr
Ježíš se zjevuje učedníkům
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 67
Jn 21:1-14
12.06.2016
Ján Hroboň
Najväčší problém - JA
(celá nahrávka, kázeň)
Lk 7:1-10
05.06.2016
Ján Henžel
Daniel 9.kap.
Danielova modlitba
(celá nahrávka, kázeň)
Efez 3:14-21
Dan 9:1-19

Máj 2016

29.05.2016
Slavomír Krupa
Daniel 7.kap a 8.kap
Dejiny ľudstva cez Danielove videnia
(celá nahrávka, kázeň)
Dan 7:7-14
Mt 24:3-27
22.05.2016
Marek Markuš         
(Sv.Trojica) Daniel 6.kap Hľadanie stredu (cez priepasť smrti do nového rána)
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 44,28-45,6
Dan 6:1-10
15.05.2016
Daniel Kvasnička
Letnice. Krajina viery
(celá nahrávka, kázeň)
Lv 18:1-5;
Mt 5:43-48;
Rim 10:5-13
08.05.2016
Milan Mitana
Daniel 5.kap Z pokolenia na pokolenie.
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 90:10-12;
Dan 5:17-30
01.05.2016
Jozef Ban
Daniel 4.kap Od slávy cez priepasť poníženia do Božej blízkosti
(celá nahrávka, kázeň)
Dan 4:1-3, 7-13,16a
21-24,34;
2 Kor 3:16-18


Apríl 2016

24.04.2016
Pavel Černý             
Usilujte o pokoj mesta
(kázeň)

Ž 126; Jer 29:4-7
17.04.2016
Josef Sýkora
Daniel 3.kap Oheň, ktorý nepopáli
(celá nahrávka,kázeň)
Iz 43:2;
Dan 3:1-12;
Zj 13:11-18
10.04.2016
Štefan Markuš          
Daniel 2.kap Boh odpovedá na modlitby a vysvetľuje sny
(celá nahrávka, kázeň)
Dan 2:1-5, 10-13,16-21, 26-34, 44-46; Zj 3:17-18
03.04.2016
Ján Henžel
Daniel 1.kap Moja identita v kontexte prostredia
(celá nahrávka, kázeň)
Dan 1:1-21;
Mt 5:13-16

Marec 2016

27.03.2016
Viktor Glier
Veľkonočná nedeľa: Perspektívna existencia
(celá nahrávka, kázeň)
Kol 3:1-4;
Lk 24:1-12
25.03.2016
Daniel Pastirčák
veľký piatok: Noc smrti
(nahrávka)
Mt 26:56-68;
Jn 18:33-40, 19:9-16
20.03.2016
Blahoslav Fajmon          
"Jednoduchý" kráľ prichádza
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 118:19-29;
Mk 11:1-11
13.03.2016
Mária Uhlíková
Pomalosť - umenie zastaviť sa
(celá nahrávka, kázeň)
1Krľ 17:1-7;
Lk3:1-3,10-18
06.03.2016
Ján Henžel
Rozvaha a trpezlivosť či rezignácia
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 25;
Mk 5:23-41

Február 2016

28.02.2016
Jozef Kerekréty
1.Jána 5 kap. Viera, ktorá premáha svet
(celá nahrávka, kázeň)
1Jn 5:1-7,16-21;
Jn 13:1-5,12-21
21.02.2016
Marek Markuš
1.Jána 3-4.kap. Milovať brata aj s jeho oltárom
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 4:1-9
1Jn 3:11-24
14.02.2016
Ivana Noble
Pokušenie na púšti
(celá nahrávka, kázeň)
Dt 26:4-10
Rim 10:8-13
Lk 4:1-13
07.02.2016
Carl Armerding
Trochu nižší ako Boh
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 8
Heb 2:5-11

Január 2016

31.01.2016
Steven Garber
Usilujte o blaho mesta
(celá nahrávka, kázeň)
Jer 29:4-7
Lk 10:25-37
24.01.2016
Jozef Ban

Prečo nemilovať svet ?
(celá nahrávka,kázeň)
Jn 17:14-20
1Jn 2:15-17
17.01.2016
Miroslav Mišinec
Otestuj si svoje kresťanstvo
(celá nahrávka, kázeň)
1Jn 2:1-14
10.01.2016
Daniel Pastirčák
1 Jan,1 kap. Autentické kresťanstvo
(celá nahrávka, kázeň)
Jn 3:19-21
Lk 6:37-42
1J1
03.01.2016
Ján Henžel
Aby ste vedeli, že máte večný život
(celá nahrávka, kázeň)
Dt 29:28-30:20
1Jn 5:10-21

December 2015

27.12.2015
Emil Komárik
Aká je naša viera ?
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 27
Židom 11:32-40,12:1-3
20.12.2015
Mária Uhlíková
4.advent
O kom to spieva ? Žalm 110
(celá nahrávka, kázeň)
Lk 1:39-45
Žalm 110
13.12.2015
Dávid Kudroč
3.advent
O kom to spieva ? Žalm 118
(celá nahrávka, kázeň)
Mk 6:42-48
Mt 14:26-33
Mk 6:52
06.12.2015
Ján Henžel

2.advent
O kom to spieva ? Žalm 2
(celá nahrávka, kázeň)
2Sam 7:4-16
Zjavenie 19:11-16
Žalm 2

November 2015

29.11.2015
Marek Jurčo
1.advent
O kom to spieva ? Žalm 24
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 24
22.11.2015
David Kubíček
Čo ma páli V.
(celá nahrávka, kázeň)
Mt 5:38-48
15.11.2015
Marek Markuš
Strážca zeme
(celá nahrávka, kázeň)
Ez 36:6-11,33-36
Lk 13:6-9
08.11.2015
Pavel Hošek
Čo ma páli IV.
Čo nás učí jeseň ?
(celá nahrávka, kázeň)
Kaz 12:3-7
Jn 12:20-24
01.11.2015
Juraj Kohút
Čo ma páli III. O "kozmickej" svadbe
a našej pripravenosti na ňu
(celá nahrávka, kázeň)
Ez 16:3-16
2Kor 11:2-4

Október 2015

25.10.2015
Allan Bussard
Chudoba vo svete a chudoba v nás
(celá nahrávka,kázeň)
Iz 65:17-23
Mt 25:31-46
18.10.2015
Jozef Ban
Kto je môj blížny ?
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 51:1-8
Lk 10:25-37
11.10.2015
Viktor Glier
Čo ma páli II. - Malomocní dnešnej doby
(celá nahrávka, kázeň)
Lv 13:1-2,45-46
Hebr 13:11-14
04.10.2015
Petr Kučera
Čo ma páli I.
(celá nahrávka,kázeň)
Heb 11:1-10
Žalm 77

September 2015

27.09.2015
Jiří Hofman
Spravodlivo k starobe
(celá nahrávka,  kázeň)
Ex 17:1-7
Jn 4:5-26,39-42
20.09.2015
Josef Sýkora
Nespravodlivo odsúdený
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 53:1-7
Mt 6:25-34
13.09.2015
Ján Ban ml.

Život nie je fér ! (začiatok školského roka)
(celá nahrávka, kázeň)
Hoz 10:12
Mt 22:26-31
06.09.2015
Josef Sýkora
Ťažkosti a pády
(celá nahrávka, kázeň)
Deut 5:16-21
Jk 1:12-21

August 2015

30.08.2015

Josef Sýkora        
Pomoc v ťažkostiach
(celá nahrávka, kázeň)
Prís 8:1-11
Jk 1:5-11
23.08.2015
Josef Sýkora
Radosť v skúškach
(celá nahrávka, kázeň)
Jób 42:10-17
Jk 1:1-4
16.08.2015
Dušan Číčel
Krásna brána
(kázeň)
*Ospravedlujeme sa za pretrvávajúce technické problémy pri nahrávaní a zníženú kvalitu nahrávok v auguste*
Žalm 104:1-13
Skutky 3:1-10
09.08.2015
Jozef Kerekréty   
Žatva,na ktorej možno chýbaš
(celá nahrávka, kázeň)
Joel 2:12-27
Jn 4.27-53
02.08.2015
Jozef Bán
Hľadanie zmyslu života
(celá nahrávka, kázeň)

Žalm  62:6-13
Mt 19:16-22

Júl 2015

26.07.2015
Marek Markuš
Zranený liečiteľ
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 53:1-5
Sk 19:11-20
19.07.2015
Josef Sýkora
Ako žiť vo svete bez múrov
(celá nahrávka, kázeň)
Jer 23:1-6
Ef 2:13-18
12.07.2015
Josef Sýkora
Stručná správa o skaze
najvyššieho mrakodrapu sveta
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 11:1-9
Mt 18:16-20
05.07.2015
Josef Sýkora
Pravdu neupáliš
(celá nahrávka, kázeň)
Ef 1:3-10
Jn 8:12-19

Jún 2015

28.06.2015
Josef Sýkora
Keď človek odchádza
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 47:29-31, 49:28-33
Heb 11:20-22,11:39-40
21.06.2015
Daniel Pastirčák
Prázdniny-sviatok stanov
(celá nahrávka, kázeň)
Deut 16:13-17
Heb 11:8-10
2Kor 5:1-5
Jn 7:37-39
14.06.2015
Josef Sýkora
Ako vládne otrok ?
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 47:13-27
Lk 6:27-36
Didaché 1:5-6
07.06.2015
Josef Sýkora
Kam až siaha Egypt ?
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 41:41-45
Gen 50:22-26
Jn 17:15-19

Máj 2015

31.05.2015
Marek Markuš
Evanjelium v meste III. - Chrám čo ide do školy
(celá nahrávka, kázeň)
Sk 19:1-10
Žalm 15
Ez 37:21-28
24.05.2015
Josef Sýkora
Sviatok vody a ducha
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 56:3-8
Sk 8:26-40
17.05.2015
Josef Sýkora
Večný problém odpustenia
(celá nahrávka,kázeň)
Gen 45:3-15
Gen50:15-21
Mt 18:21-22
10.05.2015
Daniel Pastirčák
Stvoríš si Boha na vlastný obraz
(celá nahrávka, kázeň)
Deu 5:8
Iz 44:10-20
1Jn 4:7-8,12
03.05.2015
Josef Sýkora   

Umenie hrať druhé husle
(celá nahrávka, kázeň)

Gen 44:18-34
Jn 15:11-16

Apríl 2015

26.04.2015
Josef Sýkora
Ako sa naučiť vyhrávať
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 39:1-6, 45:1-3
Mk 10:35-45
19.04.2014
Walter Moberly
Čakať, kým príde Pán
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 40:27-31
Mk 13:32-37
12.04.2015
Miroslav Haszics
Staroba, viera a správny koniec
(celá nahrávka, kázeň)
Kaz 12:1-7
Jn 21:15-19

Marec 2015

29.03.2015
Ján Bán ml.,
Dušan Jaura
Generácia XYZ
(Kvetná nedeľa)
(kázeň)
2Kráľov 2:2-9;
1Jána 4:7-12
22.03.2015
Marek Markuš
Evanjelium v meste II. - S kožou na trh
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 65:17-23;
Sk 18:1-4,18-21, 20:17-21
15.03.2015
Tomáš a Oľga Komrskovci
Výchova a vzájomná premena
(celá nahrávka, kázeň)

08.03.2015
Daniel Pastirčák
Cudzinec v mojom dome
(celá nahrávka, kázeň)
Prís 27:17;
Gn 1:27, 2:24-25;
Vlp 2:16, 5:2-8, 8:6-8
01.03.2015
Josef Sýkora
Byť či nebyť sám ?
(celá nahrávka, kázeň)
Gn 1:27-28;
Mk 12:18-27

Február 2015

22.02.2015
Jan Valeš
Ježiš prostredníkom vzťahov
(celá nahrávka, kázeň)
Ez 20:1-5,10-17,31;
Jn 13:1-5,31-35
15.02.2015
Milan Číčel
Videl som satana padať z neba ako blesk
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 61;
Lk8:1-3, 9:1-6, 10:17-24
08.02.2015
Josef Sýkora
Za všetkým hľadaj ženu
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 38:12-19;
Gen 39:6-20
01.02.2015
Josef Sýkora     
Čo človek zaseje, to bude aj žať
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 37:12-36;
1Jn 3:15-16

Január 2015

25.01.2015
Ján Henžel
Daj sa mi napiť (ekumenická bohoslužba)
(Videonahrávka/Archív RTVS,
celá nahrávka, kázeň)
Ján 4:7;
Ján 4:1-42
18.01.2015
Josef Sýkora
Robia šaty človeka ? (príbeh Jozefa a jeho premeny) (celá nahrávka, kázeň)
Prísl 31:25-31; Gn 37:1-11
11.01.2015
Marek Markuš   
Evanjelium v meste: Barnabášov učeň
 (celá nahrávka,kázeň)
1Kr 19:19-21 a 2Kr 1:1-15;
Sk 15:35-16:2
04.01.2015
Josef Sýkora                                
Kristus podľa Matúša
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 72, Mt 2:1-15

December 2014

28.12.2014
Štefan Markuš
Koniec všetkého sa priblížil...
(celá nahrávka, kázeň)
Jer 23:28-29,
1Pt 4:1-11
21.12.2014
Mária Uhlíková
4.advent
(celá nahrávka, kázeň)
Ex 16:1-4,11-19, Flp 4:10-13
14.12.2014
Josef Sýkora
3.advent
(celá nahrávka, kázeň)

Job 1:13-2:10, Lk 17:11-19

07.12.2014 Petr Dvořáček 2.advent
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 107;
Sk 17:24-27

November 2014

30.11.2014Josef SýkoraAdvent vďačnosti
(celá nahrávka, kázeň)
Ž 147;
Efez 5:15-20
23.11.2014 Juraj Kušnierik Bábelské blábolenie
(celá nahrávka, kázeň, piktogram)
Gen 11:1-26;
Skutky 2:1-13
16.11.2014Josef SýkoraNecudná nahota
(celá nahrávka, kázeň, piktogram)
Gen 9:18-28;
1Pet 4:7-8
09.11.2014Daniel PastirčákČo prejde ohňom?
(celá nahrávka, kázeň)
2Mojž 3:1–13;
Jakub 3:5–6;
1Pet 1:3–7
02.11.2014 Josef SýkoraDúha nádeje
(celá nahrávkakázeň, piktogram)
Gen 8:20-9:15;
1Kor 11:23-25

Október 2014

26.10.2014Josef SýkoraVoda, čo uhasí všetko zlo
(celá nahrávka, kázeň, piktogram)
Gen 6:5-17,
7:5-16;
1Pt 3:18-22
19.10.2014Josef SýkoraNa východ od raja
(celá nahrávka, kázeň, piktogram)
Gen 4:17-5:32 (selekcia);
Mt 18:21-22
12.10.2014Matěj HájekKde je tvoj brat?
(celá nahrávka, kázeň, piktogram)
Mt 23,8;
Gen 4:1-16
05.10.2014 Štefan Evin Pozeraj sa dopredu
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 145:7-8;
Sk 14:8-21

September 2014

28.09.2014 Ľudovít Fekete Kristus v banálnej každodennosti
(celá nahrávka)
Iz 60:15-20;
Fil 3:12-21
21.09.2014Josef SýkoraKeby sa Ježiš narodil dnes
(celá nahrávka, kázeň)
Skutky 17:19-33;
1Kor 9:19-23
14.09.2014Josef SýkoraJediný kríž sveta
(celá nahrávka, kázeň)
Izaiáš 45:21-25; Skutky 4:1-12
07.09.2014 Matěj Hájek Tisíc podôb Krista
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 145:7-8;
Sk 14:8-21

August 2014

31.08.2014 Josef Sýkora Ľúbostná aféra s prázdnom
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 42;
Rim 8:26-27
24.08.2014 Emil Komárik Dilemy svadobného hosťa
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 49;
Mt 22, 1-14
17.08.2014 Jozef Kerekréty Je Slovo Kristovo ešte živé?
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 119:1-3,
9-19;
Mt 7:24-29
10.08.2014 Marek Markuš Čo sa Bohu tak páčilo na stanovaní?
(celá nahrávkakázeň)
1Kroník 17:1-9;
Žalm 104:1-15
03.08.2014 Josef Sýkora V jeho objatí
(celá nahrávkakázeň)
Veľpieseň 7:7-14;
Marek 1:9-11

Júl 2014

27.07.2014 Daniel Pastirčák Reč bez slov
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 19
20.07.2014 Jozef Bán Žalm 73
(celá nahrávkakázeň)
Židom 4:13-16; Žalm 73
13.07.2014 Matěj Hájek
Neznámemu Bohu
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 4:7-8; Skutky 17:19-31
06.07.2014 Daniel Pastirčák Tvoriť vierou budúcnosť
(celá nahrávkakázeň)
Izaiáš 51:1-2; Rim 4:13-22

Jún 2014

29.06.2014 Daniel Komrska
Vidíš niečo?
(celá nahrávkakázeň)
2Kráľ 6:8–17;
Mk 8:22–26
15.06.2014 Josef Sýkora
Jednota v nedokonalosti
(celá nahrávkakázeň)
Levit 19:14;
Rim 14:1-4,
13-17
08.06.2014 Josef Sýkora
Slávnosť vody a vetra – Letnice
(celá nahrávkakázeň)
2Kráľ 6:1-7;
Deut 32:7-13
01.06.2014 Matěj Hájek
Kresťan a štát
(celá nahrávkakázeň)
Rim 13

Máj 2014

25.05.2014 Josef Sýkora
Návod na zmenu myslenia
(celá nahrávkakázeň)
Rim 12
18.05.2014Martin UhriňákTajomstvo odpustenia
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 51:1-6;
L 18:9-14
11.05.2014 Matěj Hájek
Slovo, ktoré je nám najbližšie;
(celá nahrávkakázeň)
Jon 4,1-4;
Rim 10:5-18
04.05.2014 Josef Sýkora
Príbeh divej olivy
(celá nahrávkakázeň)
Jer 18:1-10;
Rim 11:13-24, 33-36

Apríl 2014

27.04.2014Štefan Markuš
Po zmŕtvychvstaní
(celá nahrávka, kázeň)
1Pt 1:3-6;
1Pt 1:13-17 a 22-25
20.04.2014 Matěj Hájek
Ozvena vzkriesenia
(celá nahrávkakázeň)
Iz 54:7-8,;
2Kor 5: 14-21
13.04.2014 David Beňa
Čo prikázať mojej duši?
(celá nahrávkakázeň)
L 19:28-40;
Žalm 103
06.04.2014 Josef Sýkora
Rovní a rovnejší
(celá nahrávkakázeň)
1 Sam 2:6-10;
1 Kor 8:1-13

Marec 2014

30.03.2014Matěj Hájek
Lepšie to už nebude
(celá nahrávka, kázeň)
1Sam 1:1-18;
Mt 12:31-31
23.03.2014Slavoj Krupa
Slovom tvoriť aj zabíjať
(celá nahrávka, kázeň)
4 M 12:1 - 15;
Jak 4:7 - 12
16.03.2014Daniel PastirčákDualizmus svetského a sakrálneho
(celá nahrávka, kázeň)
Gen. 12: 1- 4, 6 – 16;
Ján 4: 20 - 24
09.03.2014 Josef Sýkora
Aktivitou k individualite
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 127;
Sk 1:1-5
02.03.2014 Milena Uhlíková
Život v slobode
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 32:1-5;
Rim 8:12-16,
26-28

Február 2014

23.02.2014 Matěj Hájek
Sloboda Ducha
(celá nahrávkakázeň)
Oz 2, 16-25;
Rim 8:1-11
16.02.2014Josef SýkoraSloboda od pravidiel
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 69:14-21;
Rim 7:18-25
09.02.2014 Matěj Hájek
Sloboda od ubližovania
(celá nahrávkakázeň)
Rim 6:1-23
02.02.2014 Josef Sýkora
Sloboda od smrti
(celá nahrávkakázeň)
Gen 4:1-8;
Rim 5:12-19

Január 2014

26.01.2014 Jozef Ban
Lano, ktoré nás k nebu púta
(celá nahrávkakázeň)
Rim 3:21-4:25
19.01.2014 Daniel Pastirčák
Rola svedomia a zákona
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 51:1-12,
Rim 2:1-8,14-23,
3:19-20
12.01.2014 Josef Sýkora
Posolstvo pre všetkých spútaných
(celá nahrávkakázeň)
Jer 2:10-13;
Rim 1:18-32
05.01.2014 Matěj Hájek
Moc k záchrane ľudstva
(celá nahrávkakázeň)
Ex 14:11-14;
Rim 1:8-17

December 2013

29.12.2013 Matěj Hájek Pane, kam odchádzaš
(celá nahrávkakázeň)
2.Kráľ. 2:1-11,
Ján 13:31-14:3
22.12.2013 Matěj Hájek Sila v slabosti
(celá nahrávkakázeň)
Gn 32, 23-33;
2. Kor 12, 1-10
15.12.2013 Daniel Pastirčák Boh sa zriekol sám seba
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 8: 5 – 10,
Filip. 2:1-11
08.12.2013 Matěj Hájek Boh, ktorý plače
(celá nahrávkakázeň)
Matúš 5:4,
Ján 11:17 - 48
01.12.2013 Josef Sýkora Dotkni sa rán
(celá nahrávkakázeň)
Izaiáš 53:1-5;
Ján 20:24-29

November 2013

24.11.2013 Josef Sýkora Rozdať všetko, čo mám
(celá nahrávkakázeň)
1 Kral. 17:8-16,
Lk 21:1-4
17.11.2013 Pavel Raus Rodinu milovať aj nenávidieť
(celá nahrávkakázeň)
Dt 6:4-9;
Mt 10:32-39
10.11.2013 Daniel Pastirčák Zaprieť sám seba
(celá nahrávkakázeň)
Jan 3: 27 – 30,
Mat 16: 13 – 26
03.11.2013 Matěj Hájek Skok do tmy
(celá nahrávkakázeň)

Október 2013

27.10.2013 Boris Mišina Sola Scriptura
(celá nahrávkakázeň)
Iz 55:3, 6:11;
Rim 10:4-15
20.10.2013 Milan Mitana Dotyky Boha
(celá nahrávkakázeň)
13.10.2013 Josef Sýkora Kazdodenny Boh
(celá nahrávkakázeň)
Amos 4:13;
9:6;
1 Tes 5:16-24
06.10.2013 Matěj Hájek Boh príbehov
(celá nahrávkakázeň)
Ján 9: 39,
2 Kráľ. 6: 8-23

September 2013

29.09.2013Jiří Hofman
Boh v rúchu hanby
(
celá nahrávka, kázeň)

22.09.2013Josef Sýkora(celá nahrávka, kázeň)

15.09.2013 Daniel Pastirčák Večnosť lásky
(celá nahrávka, kázeň)
Kazateľ 3:10-14,
1.Jan 4:7-8,
1.Kor 13:1-8,13
08.09.2013 Matej Hájek Cudný Boh
(celá nahrávka, kázeň)
1Kor 13,11-12,
J 20,11-18
01.09.2013 Josef Sýkora Boh medzi nami
(celá nahrávkakázeň)
Luk 24:13-27;
Luk 24:28-35

August 2013

25.08.2013 Josef Sýkora Naspäť ani krok
(celá nahrávkakázeň)
Gen 19:23-26,
Luk 9:57-62
18.08.2013Jozef BánPríbeh staršieho syna z podobenstva o márnotratnom synovi
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 133,
Lk 15:25-32
11.08.2013Josef Sýkora
Risk viery
(celá nahrávka, kázeň)
Gen. 15:1-6;
Žid 11:8-16
04.08.2013 Daniel Pastirčák Zástup ako prekážka
(celá nahrávkakázeň)
Izaiáš 43:19-21,
Lukáš 19:1-10

Júl 2013

28.07.2013 Juraj Institoris Pobabraná návšteva alebo zrod lásky
(celá nahrávkakázeň)
Lk 7,40-43,
Žalm 103
21.07.2013 Dávid Kudroč Milosrdenstvo
(celá nahrávkakázeň)
Lk 10:25-37
14.07.2013Matěj HájekDívejte se na svět jinýma očima
(celá nahrávka, kázeň)
Ef 1, 17-19,
Mt 9, 32-34
07.07.2013 Matěj Hájek Ak budem malý vo svojich očiach, budem v úcte tých, ktorí sú blízko Boha
(celá nahrávkakázeň)
2.Sam 6:9-23

Jún 2013

30.06.2013 Daniel Pastirčák Vzťahy a večnosť
(celá nahrávkakázeň)
1 Kor 15. 45–50,
Mat 5. 25–26,
1 Tes 2: 19–20
23.06.2013 Matěj Hájek Až na samotný kraj sveta
(celá nahrávkakázeň)
Deut 34:1-6,
Žid 11:13-16
16.06.2013Jay Phelan
Ako žiť po Letniciach
(celá nahrávka, kázeň)
Ján 16:12-15;
Ján 16:32-33
09.06.2013Daniel Pastirčák Súdiaci a súdení
(celá nahrávka, kázeň)
Mat 6: 12 - 15,
Luk 6: 36 – 42

02.06.2013 Matěj Hájek Kým neuvidím, neuverím
(celá nahrávkakázeň)


Máj 2013

26.05.2013Josef SýkoraSviatok Trojice
(celá nahrávka, kázeň)
Deut 31:1-8;
Mt 28:16-20
19.05.2013 Matěj Hájek Sviatok Letníc
(celá nahrávkakázeň)
Iz 28, 7-13;
Sk 2, 1-13
12.05.2013 Josef Sýkora Cirkev: miesto, ktorému niečo chýba
(celá nahrávkakázeň)
Sk 6:1-7,
15:36-41
05.05.2013 Matěj Hájek Cirkev: miesto zázrakov aj utrpenia
(celá nahrávkakázeň)
Sk 5, 25-42

Apríl 2013

28.04.2013 Josef Sýkora
Cirkev: miesto núdznych bez núdze
(celá nahrávkakázeň)
Sk 4:32-5:11;
20:32-35
21.04.2013 Jaroslav Tomašovský
Cirkev misie
(celá nahrávkakázeň)
Izajáš 49:5-6;
Sk 1:1-10
14.04.2013Jozef BanCirkev: miesto modlitby a Ducha
(celá nahrávkakázeň)
Sk 1:1-4, 13-14;
2:1-4, 42-47
07.04.2013 Daniel Pastirčák
Cirkev: medzi zjavením a plánom
(celá nahrávkakázeň)
Izaiaš 42:16,
Skutky 15:1-2,
4-12, 28-29

Marec 2013

31.03.2013 Josef Sýkora
Veľkonočná nedeľa
(celá nahrávkakázeň)
Ján 18:15-18,25-27;
Ján 21:15-19
24.03.2013 Daniel Pastirčák
Cesta človeka k Bohu: Zjednotenie
(celá nahrávkakázeň)
Jer. 31: 33- 34,
Jan 15: 15 – 23,
16: 5 – 7,
17: 21 – 22
17.03.2013 Slavomír Poloha
Prikázania z lásky
(celá nahrávkakázeň)
Exodus 20:1-3;
Jn 14:1-11
10.03.2013 Jay Wood
Cesta človeka k Bohu: Temná noc duše
(celá nahrávkakázeň)
Izaiáš 6:1-12
03.03.2013 Josef Sýkora Cesta človeka k Bohu: Osvietenie
(celá nahrávkakázeň, zamyslenie)
Gen 22:1-14;
Luk 24,13-31

Február 2013

24.02.2013Matěj HájekCesta človeka k Bohu: Očistenie
(celá nahrávka, kázeň)
Izaiáš 1:14-18;
Mat 5:8
17.02.2013Josef SýkoraCesta človeka k Bohu: Prebudenie
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Izaiáš 26:19;
Efez 5:13-14
10.02.2013 Dusan Jaura Žiadny človek nie je ostrov
(celá nahrávkakázeň)
Gen 3:21-24;
Ján 21,1-13
03.02.2013 Josef Sýkora Kormidlo rozumu
(celá nahrávkakázeňzamyslenie)
Prísl 2:1-14;
Rim 12:1-2

Január 2013

27.01.2013Stephen Williams
Záhada ľudskej vôle
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Gen 3:1-6;
Jakub 1:12-18
20.01.2013 Ján Machajdik Čierna skrinka pamäte
(celá nahrávkakázeň)
Exodus 13:5–16;
Lukáš 22: 14-20
13.01.2013Daniel PastirčákErupcie pocitov
(
celá nahrávka, kázeň)
Gen 4: 6 – 9;
1 Kor 13: 1 – 8;
1 Jan 4: 7 -8, 12, 16 – 19
06.01.2013 Matěj Hájek Telo - klietka a čarovná palička
(celá nahrávkakázeň)
Ž 63, 1-4;
Rim 7, 21-8,11

December 2012

30.12.2012 Josef Sýkora Najväčšia úloha
(celá nahrávka, kázeň)
Deut 6:4-9;
Matúš 22:34-40
23.12.2012 Josef Sýkora Smelosť
(celá nahrávka, kázeň)
Lukáš 10:25-37
16.12.2012 Matěj Hájek Bdelosť
(celá nahrávka, kázeň)
Matúš 24,36-44
09.12.2012 Daniel Pastirčák Trpezlivosť
(celá nahrávkakázeň)
Lukáš 15:11-32
02.12.2012 Josef Sýkora Otvorenosť
(celá nahrávkakázeň)
Matúš 21:28-32

November 2012

25.11.2012 Jozef Sýkora Pilát a otázka pravdy
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 43;
Ján 18:28-38
18.11.2012 Matěj Hájek Jairova dcéra a otázka utrpenia
(celá nahrávka, kázeň)
Mk 5:21-43;
Žalm 49:8-13,16
11.11.2012 Daniel Pastirčák Stretnutia s Ježišom:
Učeníci a otázka intimity
(celá nahrávka, kázeň)
J 6:12-15, 25-29,
35-45, 66-68
04.11.2012 Josef Sýkora Stretnutia s Ježišom:
Samaritánka a otázka túžby
(celá nahrávka, kázeň)
Vel 1:2-4;
J 4:1-26

Október 2012

28.10.2012 Matěj Hájek Stretnutia s Ježišom:
Nikodém a otázka životnej premeny
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Ž 30, 2-13;
J 3:1-25
21.10.2012 Zoltán Schwáb Sekularizmus a múdrosť
(celá nahrávka, kázeň)
Príslovia 1:32-33;
Matúš 19:16-30
14.10.2012 Josef Sýkora Obrazy Boha: Človek
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Ezechiel 1:1 - 2:1
07.10.2012 Ján Henžel Obrazy Boha: Vinohradnik
(celá nahrávka, kázeň)
Izaiáš 5:1-7;
Izaiáš 27:2-6;
Ján 15:1-10

September 2012

30.09.2012 Matěj Hájek Obrazy Boha: Ženích
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Pieseň Š. 8:5-10;
Ozeáš 3:1-5; Zjav. 19:7-9;
Zjav. 22:17
23.09.2012 Daniel Pastirčák Obrazy Boha: Starec
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Daniel 7: 9 – 14; Žalm 90: 1 - 6;
Jób 38: 4 – 7;
IZ 9: 5 – 6;
Mat 18: 1 – 4
16.09.2012 Josef Sýkora Obrazy Boha: Lev
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Ozeáš 13:4-9;
Zjavenie 5:1-7
09.09.2012 Dušan Jaura Začiatok školského roka
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 18, 18-19;
2Tm 1, 3-5
02.09.2012 Josef Sýkora Nezobrazíš si Boha?
(celá nahrávka, kázeňzamyslenie)
Deut 4:15-20; Kol 1:15-20

August 2012

26.08.2012 Matěj Hájek Horlivosť - vrah alebo záchranca?
(celá nahrávka, kázeň)
Sk, 7: 54 - 60; Gal 1: 13-24
19.08.2012 Vladislav Matej Význam priateľstva v našich životoch
(celá nahrávka, kázeň)
1Sam 18:1-5; 2Tim 4:9-13;
Ján 13:21-26
12.08.2012 Matěj Hájek Co opravdu chceme vidět?
(celá nahrávka, kázeň)
Mk 12:18-27;
Ex 3:1 - 10
05.08.2012 Josef Sýkora Pokrm pre život
(celá nahrávka, kázeň)
Exodus 16:2-4, 9-15;
Ján 6:24-35

Júl 2012

29.07.2012 Josef Sýkora Z mála veľa
(celá nahrávka, kázeň)
2 Kráľovská 4:42-44;
Ján 6:1-21
22.07.2012 Jozef Bán Ako poznať Božiu vôľu?
(celá nahrávka, kázeň)
Nehemiáš 1-celá, 2:1-5
15.07.2012 Dávid Kudroč Boží pokoj
(celá nahrávka, kázeň)
Ján 20:19-21
08.07.2012 Mária Jurčová Vyjsť za svoje hranice
(celá nahrávka, kázeň)
Matúš 14:23-33
01.07.2012 Daniel Pastirčák [Ranné bohoslužby]
(celá nahrávka, kázeň)
Ján 13:1-17, 34-35

Jún 2012

24.06.2012 Daniel Pastirčák Záver školského roka
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 131:1-3
Matúš 11:25-30
17.06.2012 Josef Sýkora vzkriesenie tela z mŕtvych a večný život
(celá nahrávka, kázeň)
Ezech 18:21-23;
1Kor 15:20-28
10.06.2012 Milena Uhlíková odpustenie hriechov
(celá nahrávka, kázeň)
2Mojz 32:30-35
Mat. 18:21-35
03.06.2012 Josef Sýkora
svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých
(celá nahrávka, kázeň)
Skutky 2:37-42, Ef 5:25-27

Máj 2012

27.05.2012 Josef Sýkora verím v Ducha svätého
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 1:1-3,
Zalm 18:29
20.05.2012 Jan Asszonyi Ten, jenž přebývá v keři
(celá nahrávka, kázeň)
Ex 3,1-10,
Dt 33,13-16;
1Kor 1,26-31
13.05.2012 Daniel Pastirčák Prenasledovaní pre spravodlivosť
(celá nahrávka, kázeň)
Ján 15:18-21;
Mat 5:3-12
06.05.2012 Josef Sýkora
...odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych...
(celá nahrávka, kázeň)
Jer 31:1-6;
1Jan 4:7-13;
Ef 5:1-2

Apríl 2012

29.04.2012

Andreas Fehler, prekl. Peter Ciesar

[Ranné bohoslužby]
(celá nahrávka, kázeň)
Jer 31:1-6;
1Jan 4:7-13;
Ef 5:1-2
22.04.2012 Daniel Pastirčák sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho
(celá nahrávka,kázeň)

15.04.2012 Josef Sýkora Vstúpil na nebesia
(celá nahrávka, kázeň)
2Kral 2:1-12;
Skutky 1:1-11
08.04.2012 Josef Sýkora Zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych
(celá nahrávka, kázeň)
Matúš 28:1-10;
Jonáš 2:2-10; Mat 12:38-41
06.04.2012 Josef Sýkora, Daniel Pastirčák Bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný
(nahrávka)
Izaiáš 53:1-9
01.04.2012 Josef Sýkora
Trpel pod pontským Pilátom
(celá nahrávka, kázeň)
Luk 19:37-40, 41-44

Marec 2012

25.03.2012 Jan Valeš Ježiš a jeho poslanie
(
celá nahrávka, kázeň)
Kaz 3:9-15;
Jan 5:17-30
18.03.2012 Mária Uhlíková ktorý sa počal z Ducha svätého, narodil sa z Márie panny
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 9, 5-6;
Luk 1, 26-38
11.03.2012 Daniel Pastirčák I v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho
(celá nahrávka, kázeň)
Jan 14:1–10;
Luk 15:11-24
04.03.2012 Josef Sýkora
Verim v Stvoriteľa neba a zeme
(celá nahrávkakázeň)
Genesis 1:1-5;
Židom 11:1-3

Február 2012

26.02.2012 Daniel Pastirčák Verím v Boha, Otca všemohúceho
(celá nahrávka, kázeň)

19.02.2012 Emil Komárik Manželstvo je trojuholník
(celá nahrávka, kázeň)
Gen1:26–2:24;
Kol 3:12-25
12.02.2012 Josef Sýkora Cesta do srdca viery VI. -
Ako sa brániť zlu
(celá nahrávka, kázeň)
1Sam 17:31-39;
Ef 6:10-20
05.02.2012 Josef Sýkora
Cesta do srdca viery V. -
Ako robiť dobre
(celá nahrávkakázeň)
Gen 1:26-27; 2:4-7; Ef 4:20-24

Január 2012

22.01.2012 Daniel Pastirčák Cesta do srca viery III. -
Cirkev ako mesto bez múrov
(celá nahrávka, kázeň)
Ef 2:11-22
15.01.2012 Josef Sýkora Cesta do srdca viery II. - obdarovaný milosťou
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Žalm 103;
Ef 2:1-10
08.01.2012 Daniel Pastirčák Cesta do srdca viery - požehnaný Kristom
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Ef 1:3-10, 15-18
01.01.2012 Josef Sýkora
Nový rok
(celá nahrávkakázeň)
Žalm 90;
Kaz 3:1-10

December 2011

25.12.2011 Josef Sýkora Prvý sviatok vianočný
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 2:4-9, 15-17
1Kor 15:20-22
18.12.2011 Josef Sýkora Advent Ducha (apoštolovia)
(celá nahrávkakázeň)
Sk 1: 1 – 11
11.12.2011
Daniel Pastirčák Advent Marie Magdaleny
(celá nahrávka, kázeň)
Mt. 26:6-13,
Ján 12:1-8,
Lk 10:38-42,
Ján 20:11-16
04.12.2011 Daniel Pastirčák Advent Jána Krstiteľa
(celá nahrávka, kázeň)
Ján. 1:29–34, 3:25–30

November 2011

27.11.2011 Josef Sýkora Advent Márie
(celá nahrávka, kázeň)
1Sam 2:1-10; Luk 1:46–55
20.11.2011
Jozef Kerekréty
Štedrosť
(celá nahrávka, kázeň)
Gen 14:14-24,
Mk 12:38-44
13.11.2011
David Novák [Nedeľa]
(celá nahrávka, kázeň)
Job 1, 1.
Petrova 4:12-14
06.11.2011 Matěj Hájek Chúr - nezištná vernosť
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Ex 17:8-16,
Mat 6:2-4,
Kolos 3:23-24

Október 2011

30.10.2011
Daniel Pastirčák Aký odkaz nám zanechali mŕtvi (celá nahrávka, kázeň)
Ef 3:14–20
23.10.2011
Josef Sýkora
Jozef a jeho zdržanlivosť
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie, obrázok)
Gen 39:6b–20; Prísl 7:1–27
16.10.2011
Josef Sýkora Dávid a vďačnosť
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
1Krn 29:10-19;
Kol 3:12-17
09.10.2011
Daniel Pastirčák
Jóbova vytrvalosť
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)

02.10.2011 Josef Sýkora
Mojžišova pokora
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Num 12:1-16;
1 Pt 5:5-7

September 2011

25.09.2011
Josef Sýkora Šalamúnova múdrosť
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
1Král 3:16-28;
Jak 3:13-18
18.09.2011
Josef Sýkora
Zabudnutá cnosť
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Žalm 15;
1Tim 4:6-10
11.09.2011
Anton Srholec
Učiť sa ako žiť
(celá nahrávka, kázeň)
Prísl 3:1-6;
Mar 8:34-36
04.09.2011 Josef Sýkora
Záhada prvorodeného
(celá nahrávka, kázeň)
1Kor 1:26-31

August  2011

28.08.2011 Dušan Číčel
[Nedeľná kázeň]
(celá nahrávka, kázeň)

21.08.2011
Josef Sýkora
Aký sen snívaš?
(celá nahrávka, kázeň)
1Kr 3:4-15;
Mat 6:25-34
14.08.2011
Josef Sýkora
Aký nosíš talizman?
(celá nahrávka, kázeň)
Dt 5:1-7;
Mt 6:25-34
07.08.2011 Daniel Pastirčák
[Nedeľná kázeň]
(celá nahrávka, kázeň)

Júl 2011

31.07.2011 Daniel Pastirčák
Žalm 23
(celá nahrávka, kázeň)
Žalm 23;
Ján 10:1-5, 11-18, 27-30
24.07.2011 Mária Uhlíková
Ježišova výzva: Choďte teda...
(celá nahrávka, kázeň)

Ex 4:10-17;
Mat 9:9-13;
Mat 28:19-20

17.07.2011
Jozef Kerekréty
Čo znamená viesť človeka k Bohu
(celá nahrávka, kázeň)
Mat 17:24 - 18:11;
Mat 21:12-13;
Mat 18:21-35
10.07.2011
Slavomír Krupa
Božie myšlienky
(celá nahrávka, kázeň)
Iz 55:6-11
03.07.2011 Daniel Pastirčák
Prekročiť svoje hranice
(celá nahrávka, kázeň)
Mat 10:39-42; 25:31-40

Jún 2011

26.06.2011
Dušan Jaura
[Nedeľa]
(celá nahrávka, kázeň, besiedka - prezentácia)

19.06.2011
Daniel Pastirčák
Trojica
(celá nahrávka, kázeň)
Ján 17:4-5, 20-25;
Ef 3:14-21
12.06.2011
Josef Sýkora Voda a Duch.
(celá nahrávka, kázeň)
Rim 6:3-11;
Ján 3:1-10
05.06.2011 Daniel Pastirčák
Pohostinnosť ako stretnutie s Kristom
(celá nahrávka, kázeň)
Mat 25:31-46

Máj 2011

29.05.2011
Dávid Kudroč Rybacie raňajky
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Gen 14:18-19; Ján 21:9-15;
Mat 26:74-75
22.05.2011
Matěj Hájek
Pohostinnosť:
Správaj se tu ako doma
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Lk 9:28-36;
2 Kor 4:16-5:10
15.05.2011
Josef Sýkora
Pohostinnosť:
Jej šírka a hĺbka
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie, ilustrácia - Jeff Little)
Gen 2:4b-9;
Žalm 23
08.05.2011
Josef Sýkora Pohostinnosť:
Boh prichádza v cudzincovi
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
Gen 18:1-8;
Heb 13:2
01.05.2011 Daniel Pastirčák
Pohostinnosť:
Boh prichádza ako cudzinec
(celá nahrávka, kázeň, zamyslenie)
1.Pet 4:9–11,
Luk 24:13–32

Apríl 2011

24.04.2011
Daniel Pastirčák
Veľkonočná nedeľa
(celá nahrávka, kázeň)

17.04.2011
Josef Sýkora Inventúra vzťahov: Vzťah k sebe
(celá nahrávka, kázeň, čítanie na každý deň)

10.04.2011
Tomáš a Ester Kriškovci
Inventúra vzťahov: Manželstvo
(celá nahrávka, kázeň, čítanie na každý deň)

03.04.2011 Daniel Pastirčák
Inventúra vzťahov:
Vzťah k nepriateľom
(celá nahrávka, kázeň, čítanie na každý deň)
Mat 5:43-48;
Luk 6:27-28;
Rim 5:8-10

Marec 2011

27.03.2011
Milena a Mária Uhlíkové
Inventúra vzťahov: Vzťah k deťom
(celá nahrávka, kázeň,
čítanie na každý deň)

20.03.2011
Reese Kauffman
Prečo slúžiť deťom
(celá nahrávka, kázeň,
čítanie na každý deň
)

13.03.2011
Daniel Pastirčák Inventúra vzťahov:
Vzťah k rodičom
(celá nahrávka, kázeň,
čítanie na každý deň
)
Gen 5:1-5;
Deut 5:16;
Efez 6:1-3
06.03.2011 Josef Sýkora Korene: Hriech a jeho dôsledky (celá nahrávka, kázeň,
k zamysleniu)
Gen 3: 1-7,20-24;
Deut 30: 19;
Žalm 51: 1-10

Február 2011

27.02.2011 Matěj Hájek Korene: Pokušení
(celá nahrávka, kázeň, k zamysleniu)
Gen 3:1-7,
Mt 7:13-14
20.02.2011
Daniel Pastirčák Korene: Zlo v raji?
(celá nahrávka, kázeň, k zamysleniu)
Gen 3:1-9,
Jób 1:6-12,
Iz 14:12,
Ez 28:11-18
13.02.2011
Tibor Máhrik Božie plány s nami
(celá nahrávka, kázeň)
Ef 5:15-17
06.02.2011 Josef Sýkora Korene: Naša zem a jej prach
(celá nahrávka, kázeň, k zamysleniu, príroda-obrázky)

Gen 1:27–28,
2:7-8,15;
Rim 8:18-26

Január 2011

30.01.2011 Daniel Laco Korene: Odpočinok
(celá nahrávka, kázeň, k zamysleniu)
Gen 2:1-3,
Mat 11:28-12:8
23.01.2011 Daniel Pastirčák Korene: Rovnosť muža a ženy
(celá nahrávka, kázeň, k zamysleniu)
Gen1:26-27,
Gen 2:18-25,
Gal 3:24-25
16.01.2011 Josef Sýkora
Korene: Boží obraz
(celá nahrávka, kázeň, k zamysleniu)
Gen 1: 26-31,
Fil 2: 5-11
09.01.2011
Daniel Pastirčák Korene: Stvorenie
(celá nahrávka, kázeň, k zamysleniu)
Gen 1:1-27,
Ján 1:1-5
02.01.2011 Daniel Pastirčák Hora zjavenia a údolie bezmocnosti
Mar 9:2-4, 9-10, 14-29

December 2010

26.12.2010 Josef Sýkora Kameňujúci alebo kameňovaní?
Luk 23:32-46;
Skutky 7:54-60
19.12.2010
Josef Sýkora
Otázka o viere
Gen 15:1-6;
Gal 3:6-9
12.12.2010
Daniel Pastirčák
Otázka o láske
Vľp 8:3-7;
Mat 22:34-45
05.12.2010 Josef Sýkora Otázka o strachu
2Mojž 16:1-3,11-21;
Mat 6:25-34

November 2010

28.11.2010
Daniel Pastirčák Advent ako otázka
Rim 4:16-25;
Mat 14:22-33
21.11.2010
Josef Sýkora a
Ján Šicko
Hádanka o budúcnosti
Mat 25:1-13,
31-46
14.11.2010 Daniel Pastirčák [Ranné bohoslužby]
Mat 25:1-13, 14-29
07.11.2010 Daniel Pastirčák Hádanka o raste Božieho kráľovstva
Mat 13:31-33 a
51-52

Október 2010

31.10.2010 Bohdan Hroboň Pamiatka reformácie
1Mojž 1:26-27
24.10.2010
Daniel Pastirčák
Hádanka o cene za život. Cesta duchovného života
Mat 16:24-26; Luk 14:25-33
17.10.2010
Daniel Pastirčák
Hádanka o životnom poistení
Iz 58:10-11;
Luk 12:13-21
10.10.2010 Josef Sýkora Hádanka o hľadaní
Mar 1:36-37;
Mat 13:44-46;
Jer 29:13
03.10.2010 Daniel Pastirčák Hádanka o domove a cudzine
Luk 15:1-32

September 2010

26.09.2010
Igor André
Hádanka o ovocí a listoch
Mar 11:11-14, 20-21; Luk 13:6-9
19.09.2010
Josef Sýkora Hádanka o probléme zmilovania
Mat 18:21-35, 5:23-26
12.09.2010 Josef Sýkora Hádanka o hádankách
Marek 3:31-4:34
05.09.2010 Daniel Pastirčák Umenie milovať
1Jan 2:15-17;
4:7-9, 16-19