bohosluzby3.jpg

Zbor Kaplnka

www.cbkaplnka.sk

V nedeľu 21. 9. 2014 o 10:00 hod. v klube A4 v priestoroch YMCA znel Philip Glass v podaní Ferka Király. Po lese úzkych pruhov plátna tancovali svetelné stopy premietané z projektoru Jána Šicka. Začali bohoslužby Kaplnky v A4. Pýtali sme sa: Načo je mestu kostol, načo je týždňu nedeľa, načo je človeku Boh. Odteraz bude v A4 Kaplnka pravidelne každú nedeľu o 10:00 hod.  

Kaplnka ponúka nový priestor. Priestor pre meditáciu, pre komunitu, pre tvorivý experiment, pre ekumenickú dimenziu kresťanskej viery. 

Kaplnka vám každú nedeľu ponúkne príležitosť na odovzdanie sa Božej prítomnosti. Meditatívny charakter bohoslužieb Kaplnky kladie dôraz na zvnútornenie. Privíta vás tam kontemplatívna hudba, aby vám pomohla vstúpiť do ticha a skoncentrovať pozornosť na sebapoznávanie a otvorenosť Božiemu osloveniu. Do sústredenia vás uvedú spevy piesní z ekumenickej komunity v Taizé. Po výklade Slova prichádza čas pre meditáciu. Desať minút znie do ticha minimalistická hudba. K meditácii sú účastníkovi bohoslužby ponúknuté otázky, ktoré premietnu oslovenie vyjadrené v kázni do osobnej roviny. 

 Ak chcete podporiť to, čo sa deje v Kaplnke, môžete svoje finančné dary posielať na účet KAPLNKY: SK0911000000002925894471 BIC: TATRSKBX
 
Kaplnka

Naše myšlienky sme vyjadrili v brožúre, ktorá je k dispozícii aj v kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej 4.