bohosluzby1.jpg

Zbor na Cukrovej

Liturgia

Forma našich bohoslužieb je civilná, bez archaických prvkov s dôrazom na rodinnú komunitu. Po doznení zvonov, ktoré ľudí vítajú na bohoslužbe, sa pred oltár postaví žehnajúci a s dlaňami obrátenými k nebu, rukami vystretými v tvare kríža žehná spoločenstvo. Začíname i končíme požehnaním.
Počas bohoslužby sa čítajú state z Písma, zaznieva hudba, spievajú sa piesne, vyslovujú modlitby. Centrom bohoslužobného procesu je zvestovanie Slova.  

Služobníci Slova

Okrem teológov u nás kážu i laici. Laické kázne sú zamerané na praktickú vieru. Bývajú ilustrované životným príbehom pozvaného hosťa.

Za kazateľňu pozývame aj priateľov z iných cirkvi (katolíkov, evanjelikov, baptistov, metodistov...) V posledných rokoch u nás kážu i ženy.

Prvá nedeľa v mesiaci je slávnostná. V tú nedeľu sú všetky programy zrušené. Stretáme sa spolu od najmladších po najstarších pri slávnosti eucharistie. Tieto novomesačné bohoslužby bývajú spravidla pestrejšie, naplnené hudbou a symbolmi viac než bežné bohoslužby.  

Zvestovanie Slova

Slovo smeruje najprv k človeku. Kladie mu otázky, bytostné otázky, tie, ktoré človek zvyčajne v sebe zvykne potláčať. Slovo človeku pomáha stretnúť sa so sebou. Otázky človeka otvárajú. Do otvoreného vnútra môžu preniknúť Božie vnuknutia. Až keď sme otvorení, môžeme vnímať Inšpiráciu. Tento proces je výstižne popísaný v Biblii.

Slovo Božie je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku, a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nieto tvora, čo by bol preňho neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať (Hebr. 4: 12- 13).
Ak sa udeje toto obnaženie pred Bohom a naše vnútro sa ocitne vo svetle pravdy a lásky, cieľ bohoslužieb sa naplnil.  

Ľudia

Schádza sa tu od 400 do 600 ľudí. Každú nedeľu je tu niekto nový. V podzemnej svätyni sa stretajú ľudia rôzneho veku, kultúr, záujmov, spoločenského postavenia i rôznych profesií. V očakávaní na Božiu inšpiráciu si tu študentka sadá vedľa remeselníka, lekárka vedľa podnikateľa, sociálna aktivistka, novinár, prírodovedec, ekonómka, hudobníčka, lekárnička, spolu s režisérom, výtvarníčkou, poslancom, skladateľom, literátom, právničkou, architektom či kníhkupcom. Stretajú sa tu tí, ktorí tento chrám vystavili, s tými, ktorí prišli z vonku a našli tu Boha, či s tými, ktorí hľadajú, hoci možno ešte nevedia, čo chcú nájsť.

 Sála