zem.jpg

Daniel Pastirčák - kazateľ, administrátor Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4; správca zboru Kaplnka

Daniel Pastirčák

Josef Sýkora - kazateľ, bývalý správca Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4

Josef Sýkora