aktivity.jpg

Diakonia - starostlivosť o seniorov

Diakoniou chápeme službu ľudom, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo nemôžu zúčastňovať spoločných bohoslužieb pre chorobu alebo slabosť. Ide predovšetkým o návštevy za účelom potešenia v ich bolestiach, starostiach a samote. Spolu s bratmi kazateľmi prinášame dlhodobo chorým okrem modlitieb, Božieho slova aj Večeru Pánovu.

Diakonia tiež pripravuje trikrát ročne pravidelné stretnutia seniorov.