aktivity.jpg

Mráčiky

Mráčiky sú detský spevokol. V „Mráčikoch“ dozrievajú  „Kvapôčky“. Po hudobnej i obsahovej stránke sa tu deti pripravujú na vstup do speváckeho zboru Kvapôčky. Navštevujú ho deti vo veku 7 až 9 rokov, žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ. Stretnutia bývajú každú sobotu od 9:00 do 10:30 v kostole na Cukrovej.

www.mraciky.cbba.sk