aktivity.jpg

Stretnutia žien

Pravidelne: Biblická hodina pre ženy

je raz do mesiaca, spravidla druhý utorok v mesiaci o 18.00 hod.

Najbližšie stretnutie bude v utorok 13. novembra 2018

Srdečne pozývame!

Materiály:

Podklady na štúdium 1. listu Petra:
Spasenie skrze Krista
Nová identita a nový život
Budovanie duchovného domu
Napodobňovanie Krista v občianskom živote
Kristov príkladný postoj v utrpení
Podriaďovanie sa v rodine
Kristov kríž
Láska a služba v zborovej rodine
Utrpenie kresťana

Príležitostne: Stretnutie žien

Biblické hodiny i Stretnutia sú otvorené pre ženy všetkých generácií.

Predchádzajúce Stretnutia žien:

Sobota 20.11. 2010 o 15.30: Vianoce - čas radosti?!