aktuality.jpg

Mladší školáci

Nedeľné bohoslužby pre deti - školská besiedka - sú určené deťom vo veku 1. až 5. ročníka základnej školy.

Pravidelné stretnutia sú v nedeľu (okrem poslednej nedele v mesiaci) o 10.00 hod. počas ranných bohoslužieb. Deti sa schádzajú priamo na 2. poschodí.