aktivity.jpg

Kvapôčky

Kvapôčky sú detský spevácky zbor. Spev ponúkajú ľuďom ako svoju službu. Dbajú na to, aby to bola kvalitná služba. Kvapôčky sú medzigeneračným spoločenstvom: členovia teamu vedúcich spolu s deťmi sa učia žiť, pracovať, hrať sa a radovať sa z Božieho daru života.

www.kvapocky.cbba.sk